Slide 1
Slide 1

Oudercafé: Assertiviteit en weerbaarheid - online

Assertiviteit en weerbaarheid

Assertiviteit is op een gepaste manier opkomen voor je persoonlijke belangen en uitdrukking geven aan je eigen gevoelens, gedachten en wensen. Voor kinderen en jongeren ligt de druk soms hoog:
ze moeten vlot contacten leggen, aangenaam zijn en doen wat anderen verwachten.
Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te blijven en op te komen voor je eigen
ideeën zonder aan jezelf te twijfelen en zonder de ander ‘aan te vallen’.

In deze vorming bespreken we hoe je kinderen stimuleert om weerbaar te zijn en om een
assertieve houding aan te nemen. Kan je thuis iets doen om kinderen te leren opkomen voor zichzelf in een veilige, bekende omgeving?
En hoe bewust ben jij je van jouw eigen assertiviteit?

 

SPREKER

Bart Moens - Iets Anders Compagnie