Financiële ondersteuning

Vanuit het Groeipakket wordt er financiële ondersteuning geboden.

Gaat uw zoon/dochter naar een kamp, doet hij/zij mee aan sportactiviteiten, dan is er een tussenkomst mogelijk door uw mutualiteit.
Ook uitstappen met school kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Meer info:

Groeipakket: https://www.groeipakket.be/
Mutualiteiten: Klik hier

Heb je het financieel niet zo breed dan is het zeker de moeite om contact op te nemen met de sociale dienst van uw Sociaal Huis of het Sociaal Infopunt.
Misschien kom je wel in aanmerking voor een tussenkomst, bv. onderwijscheques.

Voor meer info:

 

Financiële ondersteuning voor de studies

Studiebeurs

Binnen een bepaalde inkomensgrens en afhankelijk van het aantal kinderen kun je recht hebben op een studiebeurs.

Voor studenten kan de studiebeurs online aangevraagd worden. Voor meer info: https://studietoelagen.be/

Wens je ondersteuning bij de aanvraag van de studiebeurs kan je terecht bij het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis

Sociaal Huis Blankenberge: Klik hier
Sociaal Huis Zuienkerke: klik hier

Student en leefloon

Als je het thuis financieel moeilijk hebt en je ouders willen of kunnen je niet meer financieel ondersteunen kun je als student (+18jaar) een leefloon krijgen. Zo hoef je je studies nooit stop te zetten omwille van financiële redenen.
Voor meer info kun je terecht bij het Sociaal Huis.

Sociaal Huis Blankenberge: Klik hier
Sociaal Huis Zuienkerke: klik hier

Foto Sociaal Huis Blankenberge
Foto OCMW Zuienkerke