Slide 1
Slide 1

Over ons

Huis van het kind Blankenberge – Zuienkerke is een samenwerkingsverband binnen de regio Blankenberge - Zuienkerke.
Alle partners zijn werkzaam rond en voor de gezinnen, dit zowel door de gezinnen te ondersteunen, te begeleiden, te informeren, … .
Door regelmatig samen te komen streven we ernaar om het aanbod naar de gezinnen toe te optimaliseren.
Hiervoor organiseren we allerhande initiatieven, waaronder het opzetten van deze website.

Deze website bundelt de contactgegevens en korte omschrijving van verschillende diensten. Zo ziet u in een oogopslag wat welke dienst voor u als ouder, jongere kan betekenen, waar u hen kunt vinden en hoe u hen het best kan bereiken. We hopen u hiermee wat wegwijs te maken in het hulpverleningslandschap voor gezinnen met kinderen. Ook worden de verschillende activiteiten die het Huis van het Kind organiseert (of een partner van Huis van het Kind), vermeld op de kalender van de website. Uiteraard bent u steeds welkom op de evenementen die we regelmatig organiseren.

Onze contactgegevens:

Huis van het Kind Blankenberge – Zuienkerke  Afdeling Blankenberge
Ann Tavernier & Anaïs Maene
Jules Detroozlaan 39 8370 Blankenberge
050 23 59 75 en 050 23 59 76
Huisvanhetkind@blankenberge.be

Huis van het Kind Blankenberge – Zuienkerke  Afdeling Zuienkerke
Inez Goderis
Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke
050 42 79 98
secretaris@ocmw-zuienkerke.be

Opmerkingen over de website kunnen steeds gericht worden aan volgende personen:

 • Algemene opmerkingen: Ann Tavernier
 • Opmerkingen ivm informatie uit Blankenberge: Ann Tavernier
 • Opmerkingen ivm informatie uit Zuienkerke: Inez Goderis

‘Het Huis van het Kind hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • uw rechten met betrekking tot persoonsgegevensverwerking respecteren.

  Meer informatie hierover kunt u terugvinden in onze privacyverklaring dat u aan het onthaal van kinderdagverblijf ’t Schelpje kunt opvragen of op de website www.blankenberge.be kunt raadplegen.