Opvoedingsondersteuning


Oudercafé

Wat doen we?

Tijdens het schooljaar wordt er maandelijks een opvoedingscafé georganiseerd waar een opvoedkundig thema aan bod komt. De thema’s zijn voor ouders met kinderen in allerhande leeftijdscategorieën. Iedere maand richt zich op een andere leeftijdsgroep.

Meer info:

Huisvanhetkind@blankenberge.be

050/ 23 59 75

Planning: zie kalender

Ondersteuning via CKG Kapoentje

Opvoeden is niet altijd zo evident. Als ouder kom je geregeld eens met vragen te zitten als:

 • Waarom wil mijn kindje niet eten, slapen?
 • Hoe ga ik om met de peuterpuberteit?
 • Mijn kind luistert niet: wat nu?
 • Mijn kind heeft woedeaanvallen: wat nu?
 • Hoe bied ik structuur aan mijn kindje?
 • ...

Ondersteuning kan op verschillende manieren:

 • met vragen kun je terecht bij de opvoedingswinkels te Brugge en Oostende.
 • Voor thuisbegeleiding kun je beroep doen op CKG Kapoentje. Zij helpen jou dan stap voor stap verder op weg met je opvoedingsvragen, ze geven je concrete tips, begeleiden jou, reiken jou handvaten aan.

Meer info:

 

Ondersteunende diensten

Verschillende diensten bieden ondersteuning op maat van het gezin, aangepast aan de specifieke noden van jouw gezin.

De Totebel

 • De Totebel is een dagcentrum voor bijzondere jeugdbijstand waarbij het gezin tijdelijk integraal begeleid en ondersteund wordt en waarbij de

  begeleidingsaccenten voortdurend op de hulpvraag en de evolutie van het gezin afgestemd worden. Het aanbod bestaat uit een combinatie van zowel de begeleiding van het gezin als de begeleiding van de jongeren.
  Er worden regelmatige begeleidingsmomenten  met de ouders of met alle gezinsleden voorzien.
  De betrokken jongeren komen op weekdagen tijdens de buitenschoolse uren naar het dagcentrum voor een aanvullende begeleiding. Deze begeleiding van de jongeren gebeurt zowel in groepsverband als individueel en er wordt hierbij een ruime waaier aan middelen (schoolwerkbegeleiding, activiteiten - programma, vorming, gesprekken, …) aangewend.

 • Voor meer info:
  klik hier

De Balans

 • De balans is een thuisbegeleidingsdienst waarbij het gezin intensief aan huis begeleid en ondersteund wordt.Hierbij blijft de jongere thuis wonen en blijven de ouders volledig verantwoordelijk voor de opvoeding.Gemiddeld éénmaal per week komt de begeleider naar het gezin om er samen met de betrokkenen te werken aan de vastgestelde problemen.Niet alleen de pedagogische en sociale maar ook de materiële en praktische aspecten van het gezinsfunctioneren kunnen hierbij aan bod komen.
  Voor meer info: debalans@nieuwland.be , 0473 / 97 50 16

VZW Victor

 • VZW Victor staat in voor ondersteuning van gezinnen met ouders, kinderen met autisme.
  De begeleiding vindt plaats in het vertrouwde thuismilieu, en indien noodzakelijk in een ander opvoedingsmilieu of op de dienst. Het thuisbegeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders en paramedici.
  Aanbod:

  • Vroegbegeleiding: voor kinderen van 0-4 jaar
  • Kinderwerking: voor kinderen van 4-12 jaar
  • Adolescentenwerking: voor jongeren van 12-18 jaar
  • Volwassenwerking: 18+
 • Voor meer info: info@vzwvictor.be , 051 / 25 25 28