Groeipakket

Aanvraag groeipakket

 

Tijdens de zwangerschap is het belangrijk dat u tijdig uw groeipakket aanvraagt bij 1 van de 5 uitbetalingsinstanties.

Inhoud groeipakket

Het Groeipakket bestaat voor elk kind uit een

 • startbedrag: éénmalig bedrag van 1.100 euro bij de geboorte of adoptie van een kind
 • basisbedrag: maandelijks 160 euro
 • schoolbonus: in augustus, afhankelijk van de leeftijd.

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Zij kunnen ook recht hebben op

 • een zorgtoeslag (voor wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften)
 • een sociale toeslag (voor gezinnen met een beperkt inkomen)
 • een participatietoeslag
  • kinderopvangtoeslag
   Wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is enkel van toepassing op kinderen die opgevangen worden in een door Vlaanderen vergunde kinderopvang in Vlaanderen of in Brussel.
  • kleutertoeslag
   Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school.
  • schooltoeslag
   Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen ook rekenen op een schooltoeslag (de huidige schooltoelage). Alleen de kinderen die naar school gaan in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, hebben recht op de schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en wordt per schooljaar toegekend.

Meer info

Meer info over het Groeipakket is te verkrijgen bij de 5 uitbetalingsinstellingen of op de website: https://www.groeipakket.be/