Kinderen de eerste graad middelbaar kunnen begeleid worden in het maken van hun huiswerk door Het Scharnier.

De huiswerkbegeleiding gebeurt bij je thuis door studenten

Voor meer info: Klik hier

Meestal gebeurt de aanmelding via de school of het CLB.